Lepsze życie

Lepsze życie dla Ciebie i Twojej rodziny

Lepsze życie dla Ciebie i Twojej rodziny

Partii Samfylkingin przyświeca jeden nadrzędny cel: lepsze życie dla Ciebie i Twojej rodziny. Dlatego chcemy stworzyć rząd, który stawia rodzinę na pierwszym miejscu, buduje silniejsze, zdrowsze społeczeństwo i inicjuje realne działania przeciwdziałające zmianom klimatu. Wymaga to jednak dobrego wyniku w wyborach 25 września. Program wyborczy partii Samfylkingin opiera się na socjaldemokratycznych ideach, jak uczynić życie lepszym i bezpieczniejszym dla ogółu społeczeństwa. Są to główne punkty, na których Samfylkingin skupi się podczas tworzenia rządu i pracy w parlamencie przez następne cztery lata. Proponowane przez nas rozwiązania są ambitne, ale realistyczne. Stanowią one umowę pomiędzy wyborcami i naszymi kandydatami. Stawka jest wysoka i chcemy, żebyście dołączyli do nas w tej walce. Razem możemy odnieść zwycięstwo wyborcze i uczynić życie lepszym – dla Ciebie, Twojej rodziny i całego społeczeństwa.

Po pierwsze rodzina

Samfylkingin chce przywrócić system wsparcia dla rodzin z dziećmi, dokonać ogólnosystemowych zmian na rynku mieszkaniowym oraz poprawić warunki życia seniorów i osób niepełnosprawnych, które w ostatnich latach uległy znacznemu pogorszeniu w porównaniu z innymi grupami społecznymi.

Czytaj więcej

Realne przeciwdziałanie zmianom klimatu

Zamierzamy realizować szeroko zakrojony program ochrony klimatu o wpływie porównywalnym z najbardziej przełomowymi wynalazkami XX wieku: elektrycznością, centralnym ogrzewaniem, siecią telefoniczną i autostradami. To dobrze oddaje znaczenie tej kwestii. Działania w tym zakresie są możliwe i muszą zostać podjęte niezwłocznie – ale realizacja naszego planu wymaga nowego podejścia i natychmiastowych kroków obejmujących wszystkie warstwy społeczeństwa.

Czytaj więcej

Silniejsze społeczeństwo

Samfylkingin chce opracować najwyższej klasy system opieki zdrowotnej, system edukacyjny zapewniający równe szanse wszystkim oraz nową politykę gospodarczą opierającą się na wynalazkach, innowacyjności i zrównoważonej wymianie energii. Chcemy wyjść z recesji wywołanej pandemią COVID-19 i całkowicie odrzucamy planowane przez rząd na najbliższe lata cięcia w wysokości 100 mld ISK. Pragniemy wdrożyć bardziej zdroworozsądkowe podejście do przepisów dotyczących podatków i zasobów naturalnych, rozpocząć prace nad nową konstytucją i zapewnić obywatelom bardziej bezpośredni dostęp do władzy.

Czytaj więcej

Wolna i postępowa Islandia

Wszystkie działania Samfylkingin opierają się na socjaldemokratycznych zasadach obejmujących m.in. zorientowanie na prawa człowieka i podkreślanie różnorodności wśród ludzi. Samfylkingin to postępowy ruch, który chce, aby Islandia bardziej angażowała się we współpracę międzynarodową, była bardziej otwarta na nowe idee, miała siłę przebicia na arenie międzynarodowej, przyjmowała imigrantów z otwartymi ramionami i zapewniała wszystkim mieszkańcom jednakowe możliwości rozwoju.

Czytaj więcej

Download the Manifesto in English

Save the English Manifesto to your device

Download PDF