Samfylkingin

Lepsze życie dla Ciebie i Twojej rodziny

 • Oblicz swój przyszły zasiłek rodzinny
  650.000 koron, to kwota, którą przeciętna rodzina w Islandii otrzymałaby rocznie zgodnie z propozycją Samfylkingin dot. zasiłku rodzinnego. Poprawienie systemu zasiłków rodzinnych ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi, tak aby wszystkie dzieci miały równe szanse, niezależnie od sytuacji materialnej  rodziny. Kalkulator.....
 • Po pierwsze rodzina
  Samfylkingin chce przywrócić system wsparcia dla rodzin z dziećmi, dokonać ogólnosystemowych zmian na rynku mieszkaniowym oraz poprawić warunki życia seniorów i osób niepełnosprawnych, które w ostatnich latach uległy znacznemu pogorszeniu w porównaniu z innymi grupami społecznymi. Czytaj więcej....
 • Realne przeciwdziałanie zmianom klimatu
  Zamierzamy realizować szeroko zakrojony program ochrony klimatu o wpływie porównywalnym z najbardziej przełomowymi wynalazkami XX wieku: elektrycznością, centralnym ogrzewaniem, siecią telefoniczną i autostradami. To dobrze oddaje znaczenie tej kwestii. Działania w tym zakresie są możliwe i muszą zostać podjęte niezwłocznie – ale realizacja naszego planu wymaga nowego podejścia i natychmiastowych kroków obejmujących wszystkie warstwy społeczeństwa. Czytaj więcej....
 • Silniejsze społeczeństwo
  Samfylkingin chce opracować najwyższej klasy system opieki zdrowotnej, system edukacyjny zapewniający równe szanse wszystkim oraz nową politykę gospodarczą opierającą się na wynalazkach, innowacyjności i zrównoważonej wymianie energii. Chcemy wyjść z recesji wywołanej pandemią COVID-19 i całkowicie odrzucamy planowane przez rząd na najbliższe lata cięcia w wysokości 100 mld ISK. Pragniemy wdrożyć bardziej zdroworozsądkowe podejście do przepisów dotyczących podatków i zasobów naturalnych, rozpocząć prace nad nową konstytucją i zapewnić obywatelom bardziej bezpośredni dostęp do władzy. Czytaj więcej...
 • Wolna i postępowa Islandia
  Wszystkie działania Samfylkingin opierają się na socjaldemokratycznych zasadach obejmujących m.in. zorientowanie na prawa człowieka i podkreślanie różnorodności wśród ludzi. Samfylkingin to postępowy ruch, który chce, aby Islandia bardziej angażowała się we współpracę międzynarodową, była bardziej otwarta na nowe idee, miała siłę przebicia na arenie międzynarodowej, przyjmowała imigrantów z otwartymi ramionami i zapewniała wszystkim mieszkańcom jednakowe możliwości rozwoju. Czytaj więcej...