xS - Szczęśliwa społeczność

Deklaracja Programowa Partii „Samfylkingin” w Gminie Árborg w związku z wyborami samorządowymi 14 maja 2022 r.

Selfoss, árborg, mathöllin, uppbygging

Prężna gospodarka

Gmina Árborg to stolica południowej Islandii, gdzie wielki przyrost ludności w krótkim czasie wymaga zróżnicowanych możliwości w sprawach życia zawodowego. Dlatego Árborg chce postawić na postęp i stworzyć warunki dla zróżnicowanej działalności gospodarczej.

Samfylkingin pragnie:

 • Przeprowadzić akcję polegającą na rozwoju przemysłowym i turystyki w Gminie Árborg – wielka promocja miejsc historycznych i uroczych zakątków.
 • Stworzyć podwaliny wielkich możliwości i unikalnej pozycji Stokkseyri i Eyrarbakki w sektorze turystycznym poprzez Muzeum Gminne „Byggðasafn Árnesinga“ w Eyrarbakki, Rezerwat Ornitologiczny „Fuglafriðlandið”, obszary chronione w Gminie, ścieżkę prowadzącą do latarni oraz na plażę w Stokkseyri.
 • Zawiązać współpracę społeczności oświatowej i gospodarczej mającej na celu promowanie innowacji i przedsiębiorczości.
 • Stworzyć prężne centrum wiedzy mające na celu m.in. stworzenie podstaw geograficznego skupiska rozwoju żywności i produkcji.
 • Opracować plan projektu dotyczący konserwacji nieruchomości będących własnością Gminy.
 • Promować innowację i przedsiębiorczość w Gminie Árborg, np. różnego rodzaju przemysł lekki dopasowany do zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska społeczności. 
 • Stworzyć jeszcze lepsze warunki dla prac wykonywanych bez konieczności lokalizacji, które można porównać do doskonałych warunków pracy w banku czy pracowni.
 • Rozpocząć strategiczną promocję Gminy Árborg jako miejsca zatrzymania dla turystów oraz szczególną promocję całej gamy placówek gastronomicznych i hotelarskich.
 • Zapewnić ciągłość odpowiedniej podaży działek przeznaczonych na działalność gospodarczą.
 • Stworzyć większą ilość miejsc pracy dla niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną zdolnością do wykonywania pracy.
Selfoss, gata, hringtorg

Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne

Wizja oraz demokratyczne planowanie strategiczne w sprawach zagospodarowania przestrzennego to podstawa poprawy jakości życia, zmniejszenia ruchu drogowego i zanieczyszczenia oraz zwiększenia dostępności ruchu pieszego i rowerzystów w naszej społeczności. Udział mieszkańców Gminy w sprawach zagospodarowania przestrzennego ma ogromne znaczenie, jak i otwartość i przejrzystość administracyjnego zagospodarowania przestrzennego. Wzrost liczby mieszkańców Gminy Árborg jest bezprecedensowy. Należy solidnie zagospodarować tereny społeczeństwa przyszłości, mając na uwadze jak najlepszy interes publiczny.

Samfylkingin pragnie:

 • Zakończyć prace kanalizacyjne przy oczyszczalni ścieków w Selfoss.
 • Przyjrzeć się nowym rozwiązaniom zgodnie z rozwojem w ostatnich latach w systemie kanalizacji w Stokkseyri i Eyrarbakki, mając na celu uniknięcie wylewania ścieków do morza.
 • Przeprowadzić akcję na podstawie harmonogramu dotyczącą usprawnienia chodników, ścieżek i ulic w starszych dzielnicach.
 • Dokonać poprawy otoczenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwiększyć ich liczbę oraz usprawnić recykling.
 • Zapewnić odpowiedni porządek oraz częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zgodnie z potrzebami mieszkańców.
 • Rozpocząć akcję zasadzania drzew i upiększania otoczenia na obszarach zielonych oraz przy wjazdach na obszary zabudowane w naszej gminie. 
 • Rozpocząć prace mające na celu rozbudowę Parku Miejskiego „Sigtúnsgarður” zgodnie z przedłożonym projektem. 
 • W kompleksowych zadaniach Gminy należy kierować się Celami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • W kompleksowym zagospodarowaniu przestrzennym należy położyć nacisk na zróżnicowane możliwości wyboru miejsca zamieszkania oraz mieszane zamieszkiwane obszary.
 • Poprawić organizację autobusów komunikacji miejskiej Árborgarstrætó, aby niniejsza komunikacja stała się realnym wyborem w sposobie podróżowania w Gminie.
 • Wykorzystać możliwości rozwoju w Eyrarbakki i Stokkseyri, gdzie można zaoferować drogocenne działki morskie, jak i inne działki. 
 • Przeprowadzić akcję zarejestrowania kontenerów w Gminie, zapewnić przejrzyste dostępne procedury dotyczące kontenerów oraz prowadzić kontrolę przestrzegania niniejszych procedur. 
 • Egzekwować stosowanie się do Polityki środowiskowej Gminy oraz dokonywać jej regularnej aktualizacji.
 • Wyznaczać cele w sprawach klimatycznych w zgodzie z celami rządowymi.
 • Zwiększyć liczbę stacji ładowania dla samochodów elektrycznych na terenach zabudowanych w naszej gminie we współpracy z osobami fizycznymi.
 • Ułatwić dostępność ruchu pieszego i rowerzystów. 
 • Prowadzić prace nad zakończeniem połączenia terenów zabudowanych w naszej gminy ze ścieżkami dla pieszych i rowerzystów.
 • W całym procesie kształtowania środowiska należy wziąć pod uwagę uniwersalny projekt Gminy, dbając o to, aby wszyscy mieszkańcy i osoby goszczące w naszej gminie mogli czerpać radość z otoczenia niezależnie od wieku, wzrostu, zdolności czy niepełnosprawności. 
 • Prowadzić prace nad sporządzeniem planu wg harmonogramu dotyczącego usprawnień w sprawach dostępności w zgodzie z wnioskami sprawozdania z kontroli dostępności w naszej gminie.
blóm

Szacunek, dobrobyt, tolerancja

Zadaniem gmin jest troska o dobrobyt mieszkańców, zapewniając im nieprzeciętne usługi lokalne, równość, równe możliwości niezależnie od niepełnosprawności czy sytuacji społecznej. Dobrobyt ludzi opiera się na społeczności, w której ludzie trzymają się razem i okazują sobie szacunek, tolerancję i troskę.

Samfylkingin pragnie:

 • Usprawnić strategiczne przeciwdziałania dotyczące zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży oraz zaoferować wsparcie osobom, u których zdiagnozowano zaburzenia lękowe i depresję.
 • Zwiększyć wsparcie dla rodzin zmagających się z problemami i zaoferować im terapię rodzinną. Zwiększyć pomoc dla dzieci z zaburzeniami rozwoju lub niepełnosprawnością oraz dla ich rodzin. Otoczyć szczególną troską dzieci, których język islandzki jest językiem obcym oraz zachęcać ich do aktywności w pracy szkolnej i na zajęciach pozaszkolnych.  
 • Uaktywnić zasób ludzki obywateli zagranicznych. 
 • Nadal prowadzić współpracę z organizacjami non-profit prowadzącymi działalność mieszkaniową, takimi jak Stowarzyszenie Mieszkaniowe „Bjarg íbúðafélag” czy Fundusz Mieszkaniowy „Brynja hússjóður ÖBÍ” w związku z prowadzeniem budowy i obsługą lokali mieszkalnych dla osób fizycznych i rodzin o niższym wynagrodzeniu.
 • Wspierać wielokulturowość oraz postawić szczególnie na zwiększenie aktywności i możliwości osób, których językiem ojczystym nie jest język islandzki. 
 • Zapewnić niepełnosprawnym dostęp do zróżnicowanych możliwości miejsca zamieszkania w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami.
 • Zlikwidować listy oczekujących na usługi dla niepełnosprawnych.
 • Usprawnić i poprawić usługi wsparcia, systematycznie zwalczać problem samotności oraz zachęcać do uczestnictwa w zajęciach ruchowych, odpoczynku na dworze oraz zajęć rekreacyjnych seniorów w naszej gminie.  
 • Nadal wywierać nacisk na rząd w celu zapewnienia większej ilości pomieszczeń w instytucjach świadczących dzienne usługi dla seniorów w Vinaminni i Árblik.
 • Zaoferować warsztaty na temat zdrowego stylu życia dla seniorów we współpracy ze stowarzyszeniami seniorów. 
 • Organizować regularne zebrania informacyjne i inne zebrania dotyczące współpracy seniorów naszej gminy.
 • Lepiej wykorzystywać możliwości technologii poprawiających jakość życia w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz udoskonalenia warunków lokali mieszkalnych seniorów. 
 • Zapewnić podaż pomieszczeń w domach opieki dla seniorów, mając zawsze na uwadze ich potrzeby.
Stokkseyri, hestar, árborg

Sport i kultura bez względu na sytuację finansową

Jedną z zalet Gminy jest zróżnicowana działalność kulturalna oraz wybór zajęć sportowych. Należy dążyć do zapewnienia równych możliwości uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych oraz zapewnić dzieciom możliwości rozwijania swoich talentów poprzez uczęszczanie na zajęcia artystyczne, sportowe i inne zajęcia młodzieżowe bez względu na sytuację finansową rodziców.

Samfylkingin pragnie:

 • Sprawdzić, czy istnieje możliwość uiszczania przez rodziców jednej opłaty wpisowej za każde dziecko w wieku do 12. roku życia bez względu na rodzaj zajęć sportowych, na które dziecko uczęszcza. 
 • Promować zdrowe warunki poprzez otoczenie i zagospodarowanie przestrzenne zachęcające do spacerów, przejażdżek rowerowych czy rozmaitych form rekreacji.
 • Stopniowo podwyższać kwotę dodatku rekreacyjnego.
 • Wykorzystywać zalety zajęć rekreacyjnych w celu poprawy samopoczucia dzieci i młodzieży, pomagać w zdobywaniu kompetencji społecznych oraz aktywności ze szczególnym naciskiem na dzieci nieuczestniczące w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 • Zwiększyć aktywność ludzi różnego pochodzenia kulturowego w celu stworzenia interesującej i wielokulturowej społeczności, z której wszyscy będą zadowoleni i mogli dokładać swoją cegiełkę.
 • Rozpocząć budowę centrum rekreacyjnego. 
Börn, kubbar

Ciesząca się pomyślnością działalność oświatowa 

Wykształcenie to podstawa do sukcesu i wyższego poziomu wynagrodzenia w naszym okręgu. Na wszystkich szczeblach edukacji należy promować działalność oświatową i wykorzystać podwaliny dobrze już funkcjonującej działalności oświatowej dla dorosłych i ustawicznego kształcenia. Pragniemy wzmocnić pozycję nauczycieli. Nasz priorytet, na który chcemy zwrócić szczególną uwagę, to warunki płac i pracy nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.

Samfylkingin pragnie:

 • Wyrównać dostęp i możliwości dzieci do zróżnicowanej edukacji, która przygotowuje ich do życia jako wszechstronne i kreatywne osoby, które otrzymają wsparcie i naukę w celu spełnienia swoich marzeń.
 • Jeszcze w większej mierze uwzględnić społeczną i finansową sytuację dzieci w procesie przydzielania dotacji dla szkół. W ten sposób szkoły z mniejszymi możliwościami będą otrzymywały wyższe dofinansowanie, aby wyrównać warunki dzieci bez względu na sytuację finansową rodziców.
 • Zwiększyć pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji poprzez systematyczną współpracę szkoły i świetlicy.
 • Prowadzić prace nad zwiększeniem proporcji nauczycieli przedszkolnych w przedszkolach naszej gminy wraz z udzieleniem wsparcia niewykształconym pracownikom przedszkoli mającym na celu zdobycie przez nich wykształcenia. 
 • Nadal kłaść duży nacisk na poprawę warunków płac i środowiska pracy pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic i domów kultury, jak i zwiększyć we wszystkich miejscach pracy liczbę pracowników wyspecjalizowanych. W szczególności należy prowadzić prace nad stosowaniem interdyscyplinarnego podejścia i ściślejszą współpracą różnych środowisk fachowców. Należy położyć nacisk na jeszcze lepsze usprawnienie warunków pracy i zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego.
 • Wspierać pozytywnymi bodźcami niewykształconych pracowników przedszkoli w celu uzyskania wykształcenia specjalistycznego oraz zachęcać ich przejścia dodatkowej oceny kompetencji, czyli oceny doświadczenia zawodowego i wiedzy.
 • Rozpocząć rozbudowę nowego budynku szkoły w Eyrarbakki oraz poprawić warunki do uprawiania sportów halowych w Stokkseyri.
 • Zwiększyć niezależność i elastyczność nauczycieli w ich pracy w celu promowania innowacji i elastycznych metod nauczania. 
 • Pobudzić rozwój zawodowy z naciskiem na wspieranie pracowników w wykonywaniu pracy w szkole charakteryzującej się różnorodnością, tj. w związku z edukacją dzieci dwujęzycznych, niepełnosprawnych czy dzieci ze szczególnymi potrzebami. 
 • Promować zajęcia języka ojczystego oraz islandzkiego dla dzieci dwujęzycznych.
 • Wspierać dzieci, rodziców i szkoły w mierzeniu się z cyfrową rzeczywistością oraz czwartą rewolucją przemysłową. 
 • Zwiększyć ilość zajęć artystycznych i praktycznych w codziennej pracy przedszkoli i szkół podstawowych, włącznie z zajęciami przygotowującymi do innowacyjności.
 • Przyczyniać się do zwiększenia poziomu zdrowego stylu życia w funkcjonowaniu szkoły w duchu promującej zdrowie społeczności, podejmować starania w celu poprawy samopoczucia psychicznego, stanu zadowolenia, odporności oraz wiary dzieci w swoje siły. 
 • Lepiej wykorzystywać budynki szkolne w ramach działalności oświatowej i rekreacyjnej.
 • Organizowanie konferencji szkolnych we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych jako element prac kontrolnych nad polityką oświatową i piśmienności naszej gminy.
 • Stopniowo zmieniać stawki pobieranych opłat za przedszkole, aby docelowo znieść opłaty za 5 godz. pobytu dziecka dziennie, tak jak w szkole podstawowej.
 • Wypełnić lukę między urlopem rodzicielskim a przedszkolem poprzez wybudowanie nowych przedszkoli i/lub w możliwych przypadkach powiększyć funkcjonujące już przedszkola. Nadal stopniowo obniżać wiek dzieci rozpoczynających przedszkole.
 • Zapewnić wsparcie dla dzieci i rodzin posiadających dzieci na podstawie ich potrzeb i niezależnie od postawionych diagnoz.
 • Jak najwcześniejsze zastosowanie środków wsparcia w większej mierze w przedszkolach oraz w najmłodszych klasach szkół podstawowych w celu jak najszybszego zaspokojenia potrzeb dzieci ze złożonymi problemami. 
 • Położyć większy nacisk na ułatwienie dzieciom i ich rodzinom w przedostaniu się przez system, w przypadku gdy potrzebują większego wsparcia lub usług w zakresie opieki zdrowotnej zgodnie z nową ustawą o integracji usług dla dobra dzieci. 
 • Zatrudnić do szkół więcej osób pochodzących z szerszego zakresu środowisk specjalistów w celu wzmożenia interdyscyplinarnej współpracy fachowców oraz przyczyniać się do stworzenia możliwości lepszego zaspokajania zróżnicowanych potrzeb uczniów. 
 • W zsynchronizowany sposób przeciwdziałać mobbingowi i społecznej izolacji dzieci i młodzieży. 
 • Zaspokajać potrzeby dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z zaburzeniami i szczególnymi potrzebami na ich warunkach w nauce i na świetlicy w szkołach podstawowych z wykorzystaniem większego wsparcia szkolnego i społecznego.
 • Zawiązać lepszą oficjalną współpracą między rządem, Gminą oraz Związkiem Gmin Islandii dotyczącą realistycznych działań mających na celu zmniejszenie przypadków uczniów szkół średnich porzucających szkołę oraz zniwelowanie zjawiska unikania szkoły na wszystkich poziomach edukacji.  
 • Dokonywać lepszej kontroli i oferować wsparcie dla młodzieży w wieku od 16 do 18 lat, a w szczególności młodzieży znajdującej się w zagrożonych grupach odnośnie izolacji społecznej, niebezpiecznych zachowań oraz zjawiska unikania szkoły.
Árborg, viti

Administracja i demokracja

Rada Gminy składa się z demokratycznie wybranych przedstawicieli, którzy odpowiadają za wdrożenie spraw programowych na rzecz wyborców. Niniejszą funkcję przedstawicielstwa zobowiązani są pełnić poprzez zapewnienie odpowiedniego przekazu informacji oraz regularne konsultacje z mieszkańcami. Gmina Árborg powinna być przodownikiem w sprawach demokracji mieszkańców, którzy czują, że mogą wpływać na postępy spraw oraz że są odpowiedzialni za funkcjonowanie Gminy.

Samfylkingin pragnie:

 • Aby mieszkańcy mogli bez wyjątku zgłaszać wnioski o usługi na stronie internetowej, która powinna być pierwszym punktem wyjścia w zakresie wszelkich usług. Jednakże należy zwrócić baczną uwagę na to, aby udzielać pomocy osobom, które nie są w stanie korzystać z urządzeń inteligentnych.
 • Dokonać kontroli kwestii zniżek podatku od nieruchomości dla seniorów i niepełnosprawnych.
 • Prowadzić prace nad kontrolą i poszukiwaniem sposobów na obniżenie podatku od nieruchomości.
 • Organizować regularne zebrania mieszkańców w celu udzielenia informacji oraz stworzenia im okazji do wpływania na planowanie strategii i funkcjonowanie Gminy. 
 • Zadbać o stosowanie sposobów zarządzania gminą według przejrzystych zasad oraz przestrzeganie Statutu.
 • Ulepszyć dostęp do informacji na temat usług i działalności Gminy.
 • Moja dzielnica; otwarty zostanie portal na stronie Gminy, na którym mieszkańcy będą mogli przekazywać pomysły dotyczące swojej dzielnicy oraz gdzie będzie można przeprowadzać głosowanie na temat poszczególnych spraw.