Budujemy lepsze Kópavogur

Mieszkania dla wszystkich grup społecznych

Chcemy zagwarantować różnorodność na rynku mieszkaniowym w Kópavogur. Młodzi ludzie nie powinni musieć wyprowadzać się z miasta, aby zapewnić sobie dach nad głową. Kópavogur powinno zadbać o to, by studenci, najemcy, osoby potrzebujące wsparcia socjalnego oraz emeryci mieli dostęp do zróżnicowanego rynku mieszkaniowego.

Nasze kroki w kierunku lepszego rynku mieszkaniowego:

 • Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi takimi jak np. Bjarg íbúðafélag
 • Przydział działek budowlanych zapewniający budowę lokali mieszkaniowych różnych rozmiarów i zapewnienie wystarczającej liczby mieszkań w mieście
 • Zapewnienie młodym osobom dostępu do mniejszych i ekonomicznych lokali mieszkaniowych (na wynajem lub na sprzedaż)
 • Kontrola nad wynajmem mieszkań turystom np. przez stronę airbnb
 • Budowa mieszkań studenckich w dzielnicy Kársnes (we współpracy ze studenckimi spółdzielniami mieszkaniowymi)

Edukacja

Zapełnijmy lukę między urlopem macierzyńskim a przedszkolem. Musimy zapełnić lukę między urlopem macierzyńskim a przedszkolem, tak aby dzieci od 12 miesiąca życia miały zapewnione miejsce w przedszkolach. Według nas konieczne jest stworzenie specjalnych oddziałów przedszkolnych dla najmłodszych dzieci (od 12 miesiąca życia).

W ciągu następnej kadencji chcemy:

 • zapełnić lukę – czyli zapewnić dzieciom, miejsca w przedszkolach od 12 miesiąca życia.
 • skrócić czas pracy nauczycieli i pracowników przedszkolnych oraz poprawić ich warunki pracy.
 • zająć się remontem i naprawą budynków przedszkolnych i szkolnych.
 • poprawić warunki pracy nauczycieli i zwiększyć dostępność pomocy specjalistów (np. psychologów i logopedów) w edukacji.
 • wydłużyć w okresie wakacyjnym czas działania świetlic szkolnych.

Sprawy dotyczące mieszkańców obcego pochodzenia

Mieszkańcy o innych korzeniach wzbogacają nasze społeczeństwo i są mile widziani w mieście. Obcokrajowcy stanowią obecnie około 10% mieszkańców miasta i ważne jest, aby samorząd uwzględnił to w swojej polityce i pracy na rzecz społeczeństwa. Dzieci posługujące się innym językiem ojczystym, niż język islandzki powinny mieć zapewnione równe i pozbawione przeszkód szanse do udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Najważniejsze jest zapewnienie im jak najlepszych warunków do nauki języka islandzkiego. Samfylking chce zapewnić dzieciom obcego pochodzenia większą liczbę godzin lekcyjnych w szkołach, mających na celu wspieranie nauki islandzkiego jako drugiego języka oraz wspieranie ich kompetencji kulturowych.

Chcemy wspierać  mieszkańców obcego pochodzenia i działać na rzecz rozkwitu społeczeństwa wielokulturowego poprzez:

 • powołanie Miejskiej Rady Wielokulturowej
 • wsparcie nauki języka islandzkiego w przedszkolach i szkołach
 • zatrudnienie tzw. nauczycieli wędrownych, posługujących się językami ojczystymi uczniów, by ułatwić im naukę pozostałych przedmiotów takich jak matematyka, przyroda czy historia
 • poprawę dostępu do informacji i szkoleń dla rodziców obcego pochodzenia
 • stronę miasta i Íbúagátt w kilku językach
 • założenie wspólnie z pozostałymi gminami Centrum Informacyjnego dla obcokrajowców
 • Kursy języka islandzkiego dla obcojęzycznych pracowników miasta
íþróttir, fótbolti

Sport oraz sprawy dzieci i młodzieży

W trakcie następnej kadencji chcemy:

 • Zwiększyć kwotę dopłaty do zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży do 80.000 kr.
 • Zapewnić dzieciom i młodzieży do 18 roku życia  bezpłatne baseny
 • Zapewnić jeden dla wszystkich dzielnic miasta autobus, który będzie dowozić dzieci i młodzież na zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • Poprawić warunki lokalowe tych klubów sportowych i rekreacyjnych, którym brakuje miejsca np. z powodu dużego zainteresowania
 • Zapewnić w szkołach dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (np. zajęcia muzyczne, teatralne, artystyczne)
Blóm

Kilka pozostałych punktów naszego programu

 • Nauka programowania w szkołach podstawowych
 • Linia miejska (Borgarlína) – nowoczesny transport jak w innych europejskich stolicach
 • Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół średnich
 • Lepiej odśnieżone chodniki i ścieżki rowerowe
 • Zwiększenie liczby ścieżek spacerowych i rowerowych
 • 2% mieszkańców z prawem wyborczym może zażądać posiedzenia Rady Miasta w związku z wybraną sprawą
 • Doroczne zebrania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic