Po pierwsze rodzina

Samfylkingin vill styðja við fjölskyldur, stuðla að heilbrigðari húsnæðismarkaði og bæta kjör eldra fólks og öryrkja.

Lepsze życie dla różnych rodzin

Samfylkingin chce przywrócić system wsparcia dla rodzin z dziećmi, dokonać ogólnosystemowych zmian na rynku mieszkaniowym oraz poprawić warunki życia seniorów i osób niepełnosprawnych, które w ostatnich latach uległy znacznemu pogorszeniu w porównaniu z innymi grupami społecznymi.

Znacząco zwiększone wsparcie dla rodzin z dziećmi

Zamierzamy zwiększyć świadczenia socjalne dla rodzin z dziećmi, podwyższyć zasiłki rodzinne i wypłacać je co miesiąc, aby można było z nich korzystać bardziej efektywnie. Więcej osób niż dotychczas otrzyma zasiłek rodzinny, ponieważ zasiłki w pełnej kwocie będą dostępne dla wszystkich rodzin o średnich lub niskich dochodach. W ten sposób możemy odbudować system wsparcia dla islandzkich rodzin z dziećmi. Większość gospodarstw domowych odczuje różnicę.

Co ma zamiar zrobić Samfylkingin?

 • Wypłacanie zasiłku rodzinnego w pełnej kwocie na wszystkie dzieci, których rodzice uzyskują maksymalny dochód na średnim poziomie (ok. 1,2 mln. ISK miesięcznie w przypadku dwójki rodziców lub 600 tys. ISK w przypadku rodzica samotnie wychowującego dzieci). W ten sposób przeciętna rodzina z dwójką dzieci, która obecnie nie otrzymuje zasiłku rodzinnego, otrzyma 54 tys. ISK co miesiąc.
 • Zwiększenie maksymalnej wysokości zasiłku wypłacanego podczas urlopu ojcowskiego zgodnie ze wzrostem płac i współpraca z władzami samorządowymi nad wypełnieniem luki pomiędzy urlopem rodzicielskim a momentem, kiedy dziecko może iść do przedszkola. Podniesienie świadczeń rodzicielskich dla studentów i rodziców niepracujących do wysokości średnich kosztów utrzymania według szacunków Ministerstwa Spraw Społecznych.
 • W Islandii rodzina o średnim dochodzie z dwójką dzieci nie otrzymuje zasiłku rodzinnego, podczas gdy w innych krajach nordyckich ta sama rodzina otrzymywałaby równowartość nawet 50 tys. ISK miesięcznie. W Islandii wysokość świadczeń na każde dziecko w stosunku do PKB spadła o ponad połowę.

Zdrowy rynek mieszkaniowy

Mamy zamiar zainicjować fundamentalną zmianę w polityce mieszkaniowej, aby stworzyć zdrowy rynek mieszkaniowy na wiele lat. Wierzymy, że rozwiązaniem jest zapewnienie znacznie wyższych dopłat do budowy tanich mieszkań. Zmniejszy to wahania rynku oraz negatywny wpływ na poziom cen i oprocentowanie kredytów. Rodziny mają prawo do bezpieczeństwa mieszkaniowego bez względu na to, czy są właścicielami nieruchomości, czy wynajmującymi. Wydatki na mieszkanie stanowią największą pozycję w budżecie większości gospodarstw domowych, a zmiany cen na rynku nieruchomości, duże wahania oprocentowania kredytów i nieprzewidywalna wysokość czynszu powodują niepewność oraz zwiększają nierówności i ubóstwo.

Co ma zamiar zrobić Samfylkingin?

 • Co roku budowa 1000 mieszkań na wynajem i lokatorskich we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi non-profit, co stanowiłoby jedną trzecią wszystkich budowanych mieszkań. Wymaga to podwojenia wkładów kapitałowych. W ten sposób zwiększymy liczbę mieszkań w całym kraju dostępnych dla grup o niższych dochodach i zapewnimy bardziej umiarkowane ceny dla wszystkich. Powinno to obniżyć koszty wynajmu.
 • Wspieranie badań i innowacji w budownictwie mieszkaniowym w celu obniżenia kosztów budowy i rozwoju nowych zielonych wspólnot mieszkaniowych.
 • Skoncentrowanie się zwłaszcza na zapewnieniu podaży mieszkań dla ludzi młodych i ośrodków mieszkaniowych dla seniorów.
 • Oddanie mieszkalnictwa i budownictwa w gestię jednego ministerstwa, które będzie odpowiadać za budownictwo mieszkaniowe w całym kraju.
 • Chcemy bardziej bezpośrednio wspierać budowę mieszkań. To najlepszy sposób na zwiększenie podaży i ograniczenie cen mieszkań dla wszystkich. Mieszkalnictwo stanowi element podstawowej infrastruktury, a do władz należy stworzenie solidnych podstaw, na których rynek może funkcjonować. Jest to długoterminowy projekt, który partia Samfylkingin jest gotowa prowadzić we współpracy z ruchem zawodowym i spółdzielniami mieszkaniowymi non-profit.

Poprawa warunków życia seniorów i osób niepełnosprawnych

Zamierzamy znacznie poprawić warunki życia seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez stopniowe zwiększanie wysokości świadczeń, zaczynając od zaraz. W ostatnich latach poziom życia seniorów i osób niepełnosprawnych pozostał daleko w tyle za innymi grupami społecznymi, a wypłata świadczeń socjalnych w Islandii podlega ograniczeniom w stopniu niespotykanym gdzie indziej na świecie. To musi się zmienić, a Samfylkingin chce podjąć zdecydowane działania w tym kierunku już jesienią. Samfylkingin chce wprowadzić gruntowne zmiany ubezpieczeń społecznych w następnej kadencji. Naszym celem jest zrównanie wysokości emerytur z płacą minimalną, czterokrotne zwiększenie limitu dodatku urlopowego w przypadku dochodu uzyskiwanego z emerytury do 100 tys. ISK oraz trzykrotne zwiększenie limitu dodatku urlopowego w przypadku dochodu uzyskiwanego z pracy do 300 tys. ISK. Pierwsze działania zostałyby podjęte już jesienią.

Co ma zamiar teraz zrobić Samfylkingin?

 • Podniesienie świadczeń socjalnych zgodnie ze wzrostem płac wynikającym z układów zbiorowych i zatrzymanie pogłębiających się różnic w warunkach życia widocznych w ostatnich latach. Byłby to pierwszy krok w kierunku podniesienia wysokości świadczeń socjalnych, przy jednoczesnym zapewnieniu braku wpływu podwyżek na pozostałe świadczenia. 
 • Zwiększenie maksymalnego progu dochodu dodatkowego rencistów, który nie zmienił się od 2010 roku, ze 110 tys. ISK do 200 tys. ISK miesięcznie.
 • Podwojenie maksymalnego progu dochodu z funduszy emerytalnych z 25 tys. ISK do 50 tys. ISK miesięcznie.
 • Zwiększenie maksymalnego progu dochodu dodatkowego emerytów do 200 tys. ISK.

Download the Manifesto

Want to read the manifesto on a PDF? Hit the button and download the brochure!

Download PDF