Realne przeciwdziałanie zmianom klimatu

Władze Islandii powinny dążyć do osiągnięcia pozycji lidera i pioniera aktywności na rzecz klimatu, zamiast starać się dogonić pod tym względem naszych sąsiadów.

Nýja nálgun á áskoranir tengdar loftslaginu

Zamierzamy realizować szeroko zakrojony program ochrony klimatu o wpływie porównywalnym z najbardziej przełomowymi wynalazkami XX wieku: elektrycznością, centralnym ogrzewaniem, siecią telefoniczną i autostradami. To dobrze oddaje znaczenie tej kwestii. Działania w tym zakresie są możliwe i muszą zostać podjęte niezwłocznie – ale realizacja naszego planu wymaga nowego podejścia i natychmiastowych kroków obejmujących wszystkie warstwy społeczeństwa.

Potrzebujemy przywódców politycznych sprzyjających uczciwym i zrównoważonym przemianom gospodarczym na Islandii, szybszym zmianom w zakresie energetyki oraz ambitnym, ekologicznym inicjatywom obejmującym cały kraj.

Co ma zamiar zrobić Samfylkingin?

  • Loftslagsmarkmið Ustalenie celów dotyczących klimatu, m.in. obejmujących co najmniej 60-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.
  • Græn umskipti Opracowanie nowego, znacznie bardziej ambitnego planu działania, pozyskanie finansowania na sprawiedliwą i zrównoważoną wymianę energii, powołanie efektywnych władz zajmujących się kwestiami dotyczącymi klimatu oraz zagwarantowanie większych korzyści związanych z ekologiczną wymianą energii.
  • Samgöngur Rozpoczęcie przygotowania do budowy linii kolejowej łączącej Reykjavik z lotniskiem Keflavik, przyspieszenie tworzenia systemu szybkiego transportu autobusowego Borgarlína oraz realizację innych przyjaznych dla środowiska projektów dotyczących transportu. Ustanowienie kompleksowej, ogólnokrajowej sieci transportu publicznego umożliwiającej łatwe i praktyczne przemieszczanie się bez prywatnego pojazdu.
  • Hjólreiðar Opracowanie planu dotyczącego transportu rowerowego obejmującego całą Islandię oraz zwiększenie nakładów na budowę ścieżek rowerowych.
  • Orkuskipti Przyspieszenie wymiany energii w transporcie: Zwiększenie liczby stacji ładowania na terenie całego kraju, wykorzystanie zachęt podatkowych i systematycznego rozwoju infrastruktury punktów ładowania w celu skłonienia właścicieli wypożyczalni samochodów do inwestycji w pojazdy elektryczne. Wycofanie ulg podatkowych za zakup pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi.
  • Græn fjárfesting Ustanowienie rządowego proekologicznego funduszu inwestycyjnego (na wzór krajów skandynawskich) współpracującego z inwestorami prywatnymi w celu określenia działań gospodarczych przyjaznych dla klimatu.
  • Landbúnaður Zreformowanie systemu rolnictwa bez ograniczania wsparcia dla rolników poprzez wycofanie ograniczenia dopłat do produkcji mięsa i nabiału oraz wspieranie projektów przyjaznych dla środowiska, zrównoważonej produkcji żywności i sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla dzięki innemu podejściu do wykorzystania gruntów, np. przystosowaniu terenów podmokłych, ochronie gleby i leśnictwu.
  • Höf og hafnir Wyeliminowanie wszystkich zwolnień dotyczących użytkowania ciężkich paliw olejowych na islandzkich wodach terytorialnych, doprowadzenie do elektryfikacji portów i anulowanie wszystkich planów dotyczących odwiertów ropy naftowej w islandzkiej strefie ekonomicznej.
  • Kolefnisförgun Zapewnienie systemowego wsparcia dla rozwiązań technologicznych wyłapujących i eliminujących dwutlenek węgla.
  • Alþjóðasamstarf Przyjęcie proekologicznego podejścia do polityki zagranicznej oraz wykorzystanie unikalnego statusu energetycznego Islandii na korzyść kraju, aby uczynić Islandię międzynarodowym centrum badawczo-rozwojowym opracowującym rozwiązania na rzecz klimatu.

Download the Manifesto

Want to read the manifesto on a PDF? Hit the button and download the brochure!

Download PDF