Wolna i postępowa Islandia

Samfylkingin to postępowy ruch, który chce, aby Islandia bardziej angażowała się we współpracę międzynarodową, była bardziej otwarta na nowe idee, miała siłę przebicia na arenie międzynarodowej, przyjmowała imigrantów z otwartymi ramionami i zapewniała wszystkim mieszkańcom jednakowe możliwości rozwoju.

Wolna i postępowa Islandia

Wszystkie działania Samfylkingin opierają się na socjaldemokratycznych zasadach obejmujących m.in. zorientowanie na prawa człowieka i podkreślanie różnorodności wśród ludzi. Samfylkingin to postępowy ruch, który chce, aby Islandia bardziej angażowała się we współpracę międzynarodową, była bardziej otwarta na nowe idee, miała siłę przebicia na arenie międzynarodowej, przyjmowała imigrantów z otwartymi ramionami i zapewniała wszystkim mieszkańcom jednakowe możliwości rozwoju.

  • Referendum dotyczące kontynuowania negocjacji z UE Samfylkingin chce, aby Islandia została pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, o ile uda się zawrzeć korzystną umowę. Partia chce ponadto wywiązać się z obietnicy złożonej narodowi, zgodnie z którą obywatele będą mieli prawo do głosowania w sprawie dalszych negocjacji z UE. Wcześniejsze rządy nie wywiązały się z tej obietnicy bez konsultacji z parlamentem i narodem.
  • Nowa konstytucja w oparciu o referendum konstytucyjne Samfylkingin chce kontynuować prace nad nową konstytucją w oparciu o referendum z 2012 roku. Zasoby będące własnością narodu, jednakowa ważność głosów i ochrona środowiska to tylko kilka spośród kwestii, które naszym zdaniem powinny zostać uwzględnione w konstytucji.
  • Zwiększanie równości pomiędzy regionami kraju Samfylkingin podejmuje konkretne działania w celu wyrównania statusu poszczególnych regionów kraju. Chce też opracować silną, obejmującą cały kraj sieć usług publicznych, bezpiecznego transportu i telekomunikacji. To pozwoli nam najskuteczniej wykorzystywać różne możliwości tworzenia wartości i dać mieszkańcom rzeczywisty wybór co do miejsca zamieszkania.
  • Lepsza ochrona prawna ofiar przestępstw Samfylkingin chce zagwarantować status prawny ofiarom przemocy seksualnej i domowej w przypadkach, w których sprawcy stają przed sądem, przyspieszyć procedury, ustanowić prawo do płatnego urlopu po zostaniu ofiarą takiego przestępstwa, rozszerzyć przepisy dotyczące pomocy prawnej oraz zagwarantować długofalowe wsparcie i ochronę ofiarom w trakcie dochodzenia.
  • Ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Samfylkingin chce ratyfikować Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i ustanowić niezależną instytucję zajmującą się prawami człowieka, co jest koniecznym warunkiem tej i innych konwencji. Osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość samodzielnego życia. Konieczne jest promowanie umów dotyczących opieki osobistej w zakresie ustalonym przez użytkownika.
  • Bardziej humanitarny system przyjmowania osób ubiegających się o azyl Samfylkingin chce, aby kraj był bardziej otwarty na osoby obcego pochodzenia. Celem partii jest ustanowienie nowej, bardziej humanitarnej polityki w tym zakresie i ukrócenie możliwie najwęższej interpretacji ustawy o osobach z zagranicy podczas rozpatrywania wniosków. Partia chce skończyć z deportacjami osiadłych na Islandii rodzin z dziećmi oraz z deportacjami ludzi do niebezpiecznych krajów.

Download the Manifesto

Want to read the manifesto on a PDF? Hit the button and download the brochure!

Download PDF